Fluister kind

Luisterkind methode

Wat een prachtige methode om in gesprek te gaan jou!

of met je ongeboren kindje

of met iemand die het zelf niet meer kan zeggen

of met iemand die jou al heeft mogen verlaten